Spadávka

Čo je to Spadávka ?

Je to časť grafiky, ktorá sa po vytlačení oreže a ktorú zákazník nikdy neuvidí. Využíva sa pri grafikách s farebným okrajom, pri ktorých je nutné pripraviť grafiku s presahom (spadávkou) až cez okraj papiera, aby na tomto okraji nezostali biele miesta po orezaní dokumentu.

 

Veľkosť spadávky je spravidla 3 mm, v zriedkavých prípadoch môže dosahovať až 5mm.

Ak nieje nastavená spadávka, buď sa z obrázku odreže alebo zostane biely okraj.

 

 

 

Ak sa spadávka nastaví, grafika presahuje požadovaný formát. Orez je preto presnejší. Práve vďaka presahujúcej grafike a orezovým značkám sa vytlačená grafika oreže presne. Žiadne biely čiary, žiadne menšie (odrezané) formáty.

 

Ukážka bez spadavky :

 

 

 

Ukážka so spadavkou :